AYUNTAMIENTO DE MUSEROS
AYUNTAMIENTO DE MUSEROS

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

 • Servei de consultes lingüístiques per telèfon o directament.
 • Revisió de textos.
 • Informació sobre ajudes i subvencions per a l’ús del valencià.
 •  Informació sobre cursos i proves oficials de valencià i sobre les equivalències de títols en valencià.
 • Assessorament sobre recursos bibliogràfics i per Internet.
 • Informació i assessorament sobre els drets lingüístics dels ciutadans.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

DRETS LINGÜÍSTICS

Tota persona té dret a l’ús individual i col·lectiu de la seua llengua, i per tal que aquests drets es complisquen, existeix un marc legal que assegura que es respecten. Conéixer els nostres drets és la millor manera de poder exigir-los.

 

Entre les normes que donen suport a la defensa dels drets lingüístics, destaquen:

 

Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià

 

Reglament municipal d’ús del valencià

  

Canvi de nom

 

D’acord amb la Llei 40/1999, de 5 de novembre, sobre noms i cognoms i el seu ordre, els valencians i les valencianes tenim dret a l’ús de la forma correcta normativament en valencià dels nostres noms i cognoms.

 

Els canvis que es poden realitzar, pel qual fa al noms i als cognoms, són els següents:

 

 • Substituir el nom inscrit en qualsevol llengua per l’equivalència en valencià.
 • Corregir la grafia incorrecta de nom i cognom.
 • Inserir de la i entre els cognoms.
 • Canviar-se el nom per un altre de diferent.
 • Invertir l’ordre dels cognoms.
 • Traduir els cognoms d’altres llengües al valencià.
 • Adaptar els cognoms d’altres llengües al valencià.
 • Canviar un cognom no valencià per un de valencià.

 

A l’Administració en valencià 

 

Tots els valencians tenen dret a conéixer el valencià i a usar-lo oralment i per escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques.

 

L’Administració, tant l’autonòmica com la local, té el compromís de fomentar el valencià en tots els àmbits de la societat.

 

Això vol dir que són vàlides i tenen plena eficàcia jurídica totes les actuacions administratives realitzades en valencià al nostre àmbit territori. Tenim dret a utilitzar-lo sempre, en qualsevol situació i davant qualsevol persona o institució. 

AJUDES ECONÓMIQUES PER A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

Ajudes econòmiques de l'Ajuntament de Museros

 

Ajudes a les empreses, comerços i indústries

 

L’Ajuntament ha creat unes bases per regular la concessió d’ajudes econòmiques per a la retolació i la publicitat en valencià.

 

Les ajudes les poden sol·licitar empreses, comerços, servicis, indústries, professionals i entitats culturals sempre que estiguen al corrent en les obligacions fiscals, de seguretat social i amb l’Ajuntament.

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l’1 de setembre al 30 de novembre de cada any.

Si voleu més informació o les bases, passeu per l’Oficina d’Ús i Promoció de Valencià de l’Ajuntament.

 

Bases per a les ajudes a la retolació en valencià 

 

 

Ajudes d'altres entitats

 

Ajudes a les empreses, comerços i indústries

 

La Generalitat Valenciana i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació han firmat un conveni pel qual distribueixen ajudes econòmiques destinades a aquelles empreses, comerços i indústries que duen a terme activitats de promoció de l’ús del valencià, com retolació, documentació administrativa, publicacions, etc.

 

Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem o amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València (c/ Poeta Querol 15, 46002 València, telèfon: 963103900).

 

 

A les associacions cíviques sense finalitat lucrativa

 

La Generalitat Valenciana concedeix ajudes a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la retolació, cursos d’ensenyament en valencià i totes aquelles activitats de l’associació que tinguen com a finalitat afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià a l’entitat o a la població en general.

 

Si voleu més informació o les bases, passeu per l’Oficina d’Ús i Promoció de Valencià de l’Ajuntament.

 

 

Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià
Llei_4-1983.pdf
Documento Adobe Acrobat [65.6 KB]
Reglament municipal d’ús del valencià
Reglam__promoci__ling__stica.pdf
Documento Adobe Acrobat [34.1 KB]
Bases per a les ajudes a la retolació en valencià
Llei_4-1983.pdf
Documento Adobe Acrobat [65.6 KB]

 Plaza del Castell, 1

46136 Museros 

 

Tel. 961441680

   Fax. 961444830   

CITA PREVIA

CALENDARIO FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2021

Por el Pleno del Ayuntamiento de Museros, en sesión de 1 de octubre de 2020, se aprobó las siguientes fiestas laborales de carácter local para el año 2021:

- 12 de abril de 2021,
San Vicente
- 16 de agosto de 2021,
San Roque
DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

De acuerdo con la legislación vigente, aquí se podrá consultar el cálculo del periodo medio de pago a proveedores por parte del Ayuntamiento de Museros.

Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Referencia: TSI-050100-2009-0167Comunicadnos las incidencias o dudas medioambientales que consideréis. En el momento que esté resuelta, os lo notificaremos.

VISITAS RECIBIDAS